Про Ukrainian Food Journal

Ukrainian Food Journal публікує оригінальні наукові (дослідницькі) статті, короткі повідомлення, оглядові статті, новини та огляди літератури з усіх аспектів харчової науки, техніки, інженерії, харчування, хімії, економіки та управління.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і представляти спільний інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

Тематика публікацій

• Харчова інженерія
• Харчова хімія
• Мікробіологія, біотехнологія
• Властивості харчових продуктів
• Процеси та обладнання харчових виробництв

• Якість та безпека харчових продуктів
• Економіка підприємств харчової, переробної та біотехнологічної промисловості
• Автоматизація процесів
• Упаковка
• Нанотехнології

Будь ласка, зверніть увагу, Журнал не розглядає:

- Багаторазові подання, "зайві" публікації;
- Статті із медичними заявами та предметами досліджень на людині або тваринах;
- Статті із заявами, що не містять наукової цінності (рішення типових інженерних і практичних задач).

Періодичність журналу
4 номери на рік (березень, червень, вересень, грудень).

Рецензія рукопису статті
Всі наукові статті, представлені для публікації в «Ukrainian Food Journal» проходять «Подвійне сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, і, відповідно, автор не знаєрецензента) принаймні двома вченими, призначених редакційною колегією: один є членом редколегії і один незалежний учений.

Індексація у наукометричних базах
Index Copernicus (2012)
EBSCO (2013)
Google Scholar (2013)
UlrichsWeb (2013)
CABI full text (2014)
Online Library of University of Southern Denmark (2014)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (2014)
Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (2014)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (2015)
InfoBase Index (2015)
Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI)  (2016)
FSTA (Food Science and Technology Abstracts) (2018)
Emerging Sourses Citaton Index (2015)
Scopus (2022)

Авторське право
Автори статей гарантують, що робота не є порушенням будь-яких існуючих авторських прав, та відшкодовують видавцю порушення даної гарантії. Опубліковані матеріали є правовою власністю видавця «Ukrainian Food Journal», якщо не узгоджено інше.

Плата за публікацію або подання
Плата за публікацію чи подання не стягується

Політика академічної етики

Журнал індексується наукометричними базами:

OpenAccessButtonescicabicas

fstadoajebscogoogle scholar

erih_plusulrichsweb

Партнерство і консультаційна підтримка:

Центр соціологічних досліджень, Польща

Журнал
Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies (Болгарія)

Журнал
Food and Environment Safety journal (Румунія)

Ідентифікатори статей в CrossRef (DOI)

crossref